İyi Partili Türkkan, Bakan Koca’ya aile hekimlerinin itiraz ettiği yönetmeliği sordu

İyi Partili Türkkan’dan Bakan Koca’ya aile hekimlerinin itiraz ettiği yönetmeliği sordu

T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir”

17 Ağustos 2021 19:01

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, aile hekimlerinin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği karşısında bir gün süre ile iş bırakmalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘ya, “Yönetmeliğin tamamı ile yürürlükten kaldırılması ya da yönetmeliğin bazı maddelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

Türkkan, aile hekimlerinin tepkisine yol açan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” hakkında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Türkkan, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürerek Türkiye genelinde 16 Ağustos 2021 tarihinde bir gün süre ile iş bırakmışlardır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir.”

Türkkan, şu soruları yöneltti:

  • “30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır, bu yönetmelik hangi gerekçelere dayanarak hazırlanmıştır? Yeni yönetmelik hazırlanmadan önce aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görüşleri alınmış mıdır?
  •  
  • Yeni yönetmelik ile getirilen sosyal medya, basın açıklaması vb. yolu ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görüş bildirmelerine ve sıkıntılarını dile getirmelerine engel olunması hak ve hürriyetlerine müdahale anlamına gelmez mi?
  •  
  • İşleri oldukça yoğun olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni yönetmeliğe göre yeni birtakım işler verilmesi, bunun kabul edilmemesi halinde ise maaşlarından kesinti yapılacağı yönünde bir karar alınmasının gerekçeleri nelerdir? Yeni yönetmelik nedeni ile yaklaşık 3 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının istifa dilekçesi vermesi karşısında Bakanlık nasıl hareket edecektir?
  •  
  • Aile hekimlerinin uzun zamandır Sağlık Bakanlığı’ndaki halk sağlığı bürokratlarının keyfi uygulamaları nedeni ile muzdarip olduklarını ifade etmeleri karşısında Bakanlık olarak görüşünüz nedir? Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürmeleri nedeni ile yönetmeliğin tamamı ile yürürlükten kaldırılması ya da yönetmeliğin bazı maddelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmekte midir?
  •  
  • Son yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyor ise aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının mağduriyetlerinin ve yaşadıkları hak kayıplarının nasıl giderilmesi düşünülmektedir?”
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Kategoriler

Slot oyunları 3 site